Thiết kế mặt bằng căn hộ dự án Golden Field Mỹ Đình

16:43 | Ngày 08 - 01 - 2016