Những điểm cộng của dự án Golden Field Mỹ Đình.

23:27 | Ngày 15 - 10 - 2016