Golden Field, đón đầu xu hướng

22:11 | Ngày 29 - 12 - 2016