Dự án Central Field thi công vượt tiến độ

22:22 | Ngày 23 - 11 - 2016