Cuối năm, bất động sản bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt

10:19 | Ngày 20 - 01 - 2017